Мемлекеттік сатып алу бойынша ақпарат

Мемлекеттік сатып алу бойынша ақпарат

Мемлекеттік сатып алу бойынша ақпарат

«Батыс-Қазақстан облысының ақпараттандыру, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және архивтер басқармасы» 01 қазан 2018ж. бойынша.

Мемлекеттік сатып алуды өткізуді ұйымдастыру ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңына және ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Басқарма 2018 жылы бекітілген мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес 36 сатып алу өткізіді, оның ішінде:

  • 13 - баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен,
  • 23 - тікелей қорытынды арқылы бір көзден алу тәсілімен.

Исковые заявления о включении в реестр недобросовестных поставщиков в экономический суд – 5. (ТОО «Чапильг» , ИП «ASYL GROUP», ИП«GOLDEN-1», ТОО «Цифровые технологии», ТОО "Globaz")

Жосықсыз өнім берушілер тізіліміне экономикалық сотқа енгізу туралы талап арыз - 5. ("Чапильг" ЖШС, ЖК "ASYL GROUP", ЖК"GOLDEN-1", ЖШС "Цифровые технологии", ЖШС " Globaz")