Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

ИПС "Әділет" сілтеме үшін ғана арналған және ресми жариялау көзі болып табылмайды, Қазақстан Республикасының «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Заңына сәйкес ресми жарияланымдар - Қазақстан Республикасы Парламентінің Газеті, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағы, мерзімді басылымдар сияқты, мұндай құқықты Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен конкурстық негізде алды.

Сайт: adilet.zan.kz